Odgovor na pitanje 1

Odgovor a)

U Japanu se poklon ne otvara u nazočnosti onoga koji ga je dao, nego tek kasnije. Ovaj detalj bontona sasvim je praktične prirode; ukoliko niste zadovoljni poklonom, niti ćete vi morati glumiti kako ste oduševljeni, niti će – ako se nezadovoljstvo bude vidjelo na vama – onaj tko vam je dao poklon osjećati nelagodu.