Kendo

Tradicija samurajskog mačevanja, te poznata sablja (katana) za koju se kaže da je „duh samuraja“, iako su još davno izgubili svoju nekadašnju blistavu povijesnu ulogu, i danas su živi dio japanskog duha i japanskog sporta. Tradicija je to koju čuva kendo sport, borba bambusovim štapovima, kao jedan od najpopularnijih japanskih sportova koji u novije vrijeme sve više prodire na Zapad.

Zanimljivi linkovi:
POVIJEST I FILOZOFIJA
SUVREMENI KENDO TRENING
BEST OF KENDO – TURNIR